top of page

Trailer 2023 FánHuā Chinese Film Festival

2022
FánHuā Chinese Film Festival a Firenze

LUNGOMETRAGGI

BIGLIETTI: https://cinemalacompagnia.ticka.it/

Cinema La Compagna, Via Cavour 50/r - Firenze

SERATA DI APERTURA
5 Ottobre
20:00

di Liu Jian, 2023 (118’)

PRIMI PASSI
6 Ottobre
18:00

di Liu Jian, 2010 (74’)


21:00

di Cao Jinling , 2021 (120’)

TRA PASSATO E PRESENTE
7 Ottobre
15:00

di Junwei Xie e Jing Zou, 2023 (168’)


18:00

di Liu Jian, 2017 (77’)

21:00

di Wang Chao, 2022 (118’)

LEGAMI DI FAMIGLIA
8 Ottobre
15:00

di Qiao Sixue, 2022 (96’)


18:00

di Zhang Lü, 2023 (144’)

21:00
LE DONNE DEL LAGO DELLE ANIME

di Xie Fei, 1993 (105’)

CORTOMETRAGGI

by Tang Lihao, 2022 (13’)

DAUGHTER AND SON

by Cheng Yu, 2022 (30’)

by Su Xia, 2023 (7’)

by Chen Jianying, 2022 (15’)

by Huang Shuli, 2022 (20’)

by Shu Hui, 2023 (30’)


5 Ottobre

BIGLIETTI: https://cinemalacompagnia.ticka.it/

Cinema La Compagna, Via Cavour 50/r - Firenze

bottom of page